Nguyễn Thanh Sang, Tác giả tại Giấy Dán Tường
Gọi Ngay